LIBEREZ LE PRESIDENT RAVALOMANANA – AVOAHAY NY FILOHA RAVALOMANANA

RADIO LONGO MADAGASIKARA

ACCUEIL | GALERIE PHOTO | COUP D’ÉTAT 2009 | TIAKO I MADAGASIKARA | MARC RAVALOMANANA | VIDEOS YOUTUBE
 • lundi 20 octobre 2014

  Fanambaràna sy antso avo avy amin-dRamatoa Lalao Ravalomanana


  fanambarana_neny_ravalomanana.jpg

  Araka ny tenin'ny soratra Masina manao hoe: "Miraisa saina ianareo rehetra, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrà fo, manetre tena". 

  Ankehitriny, fon-dReny no miteny: Amin'ny fo feno fahendrena sy fanetre-tena no hanaovako antso avo amin'ny Fitondram-panjakana, fiangonana, fikambanana isan-karazany, fianakaviam-be iraisam-pirenena, ary indrindra ny vahoaka Malagasy rehetra tsy misy ankanavaka.

  Fotoana izao hirosoana amin'ny Fifanantonana, fifampiresahana, fifanajana amin'ny Malagasy samy Malagasy. Fotoana ihany koa, hirosoana amin'ny Fampihavanam-pirenena.

  Isika Malagasy rehetra dia samy manaja ny soatoavina Malagasy, dia ny Fihavanana izany. Ary mametraka ny tombotsoam-pirenena mialohan'ny zava-drehetra.

  Tokana ny fahavalon'ny Malagasy, dia ny fahantrana izany. Ka hifanome tanana isika, ka hiaraka tahaka ny mpirahalahy, na amin'iza na amin'iza, amin'izay rehetra mino ny Fihavanana Malagasy, ary hitondra fampandrosoana amin'ny tanintsika sy Firenentsika.


  Homba antsika mandrakariva Andriamanitra

  samedi 18 octobre 2014

  Lettre ouverte à la communauté internationale


  naika_eliane_CI.jpg


  Suite à la série de déclarations que vous aviez publiée via les médias nationaux, il m’est difficile de garder le silence et de ne pas y réagir.

  J’ai bien noté que, de prime abord, vous avez manifesté un soutien indéfectible au régime actuel et condamné la manière que le Président Marc Ravalomanana a choisie pour revenir au pays.

  Chers hauts dignitaires de la Communauté Internationale,
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...